Ni čuda nisu objašnjiva, ali se dešavaju onima koji u njih veruju.


ni-uda-nisu-objanjiva-ali-se-deavaju-onima-koji-u-njih-veruju
paulo koeljočudanisuobjanjivaalisedeavajuonimakojinjihverujuni čudačuda nisunisu objašnjivaali sese dešavajudešavaju onimaonima kojikoji uu njihnjih verujuni čuda nisučuda nisu objašnjivaali se dešavajuse dešavaju onimadešavaju onima kojionima koji ukoji u njihu njih verujuni čuda nisu objašnjivaali se dešavaju onimase dešavaju onima kojidešavaju onima koji uonima koji u njihkoji u njih verujuali se dešavaju onima kojise dešavaju onima koji udešavaju onima koji u njihonima koji u njih veruju

Najbolje okolnosti dešavaju se onima koji najbolje iskorišćavaju svaku okolnost. -Džon Vuden
najbolje-okolnosti-deavaju-se-onima-koji-najbolje-iskoriavaju-svaku-okolnost
Budućnost pripada onima koji veruju u lepotu svojih snova. -Elenor Ruzvelt
budunost-pripada-onima-koji-veruju-u-lepotu-svojih-snova
Ne trčite za ženama da se ne sudarite sa onima koji od njih bježe. -Duško Radović
ne-trite-za-enama-da-se-ne-sudarite-onima-koji-od-njih-bjee
Ne trčite za ženama, da se ne sudarite s onima koji od njih beže..
ne-trite-za-enama-da-se-ne-sudarite-s-onima-koji-od-njih-bee
Često opraštamo onima koji nam dosađuju, ali nikad ne možemo oprostiti onima kojima smo sami dosadni. -Francois de La Rochefoucauld
esto-opratamo-onima-koji-nam-dosauju-ali-nikad-ne-moemo-oprostiti-onima-kojima-smo-sami-dosadni