Ništa više uplašenom čoveku ne daje hrabrost kao tuđi strah.


ni-vie-uplaenom-oveku-ne-daje-hrabrost-kao-i-strah
umberto ekonitavieuplaenomčovekunedajehrabrostkaotuđistrahništa viševiše uplašenomuplašenom čovekučoveku nene dajedaje hrabrosthrabrost kaokao tuđituđi strahništa više uplašenomviše uplašenom čovekuuplašenom čoveku nečoveku ne dajene daje hrabrostdaje hrabrost kaohrabrost kao tuđikao tuđi strahništa više uplašenom čovekuviše uplašenom čoveku neuplašenom čoveku ne daječoveku ne daje hrabrostne daje hrabrost kaodaje hrabrost kao tuđihrabrost kao tuđi strahništa više uplašenom čoveku neviše uplašenom čoveku ne dajeuplašenom čoveku ne daje hrabrostčoveku ne daje hrabrost kaone daje hrabrost kao tuđidaje hrabrost kao tuđi strah

Moj strah je taj koji mi daje hrabrost. -Bob Marli
moj-strah-taj-koji-mi-daje-hrabrost
Biti duboko voljen od nekog vam daje snagu, a voleti nekoga duboko vam daje hrabrost. -Lao Ce
biti-duboko-voljen-od-nekog-vam-daje-snagu-a-voleti-nekoga-duboko-vam-daje-hrabrost
Nema nijednog trenutka vremena, niti ijednog koraka prostranstva, koje ne daje lekciju čoveku. -Otac Tadej
nema-nijednog-trenutka-vremena-niti-ijednog-koraka-prostranstva-koje-ne-daje-lekciju-oveku
Što više pojačavate strah od droge i kriminala, od majki koje zavise od socijalne zaštite, od imigranata i stranaca, više kontrolišete narod. -Noam Čomski
to-vie-pojaavate-strah-od-droge-i-kriminala-od-majki-koje-zavise-od-socijalne-zatite-od-imigranata-i-stranaca-vie-kontroliete-narod