Ničega se u životu ne treba bojati, samo treba shvatiti. Što više razumemo, to se manje bojimo.


niega-se-u-ivotu-ne-treba-bojati-samo-treba-shvatiti-to-vie-razumemo-to-se-manje-bojimo
marija kiriničegaseživotunetrebabojatisamoshvatitiŠtovierazumemotomanjebojimoničega sese uu životuživotu nene trebatreba bojatisamo trebatreba shvatitiŠto viševiše razumemose manjemanje bojimoničega se use u životuu životu neživotu ne trebane treba bojatisamo treba shvatitiŠto više razumemose manje bojimoničega se u životuse u životu neu životu ne trebaživotu ne treba bojatiničega se u životu nese u životu ne trebau životu ne treba bojati

U životu se ničega ne treba bojati, nego ga se samo mora razumijeti. Sada razumijevamo više, te bismo se trebali bojati manje. -Marie Curie
u-ivotu-se-ega-ne-treba-bojati-nego-ga-se-samo-mora-razumijeti-sada-razumijevamo-vie-te-bismo-se-trebali-bojati-manje
Mi se ne plašimo nepoznatog. Ne možemo se bojati nečega što ne poznajemo. Mi se u suštini bojimo da ne izgubimo ono što nam je poznato. Eto čega se bojimo. -Antonio de Melo
mi-se-ne-plaimo-nepoznatog-ne-moemo-se-bojati-neega-to-ne-poznajemo-mi-se-u-sutini-bojimo-da-ne-izgubimo-ono-to-nam-poznato-eto-ega-se-bojimo
Vlade koja tlači se treba bojati više nego tigra. -Konfučije
vlade-koja-tlai-se-treba-bojati-vie-nego-tigra
Ne treba uvek gledati samo masu, već treba videti svakog pojedinca, treba videti, osetiti, razumeti teškoće s kojima se pojedinac bori, treba nastojati da mu se pomogne i mora mu se pomoći. -Josip Broz Tito
ne-treba-uvek-gledati-samo-masu-ve-treba-videti-svakog-pojedinca-treba-videti-osetiti-razumeti-tekoe-s-kojima-se-pojedinac-bori-treba-nastojati-da-mu