Ničega se u životu ne treba bojati, samo treba shvatiti. Što više razumemo, to se manje bojimo.


niega-se-u-ivotu-ne-treba-bojati-samo-treba-shvatiti-to-vie-razumemo-to-se-manje-bojimo
marija kiriničegaseživotunetrebabojatisamoshvatitiŠtovierazumemotomanjebojimoničega sese uu životuživotu nene trebatreba bojatisamo trebatreba shvatitiŠto viševiše razumemose manjemanje bojimoničega se use u životuu životu neživotu ne trebane treba bojatisamo treba shvatitiŠto više razumemose manje bojimoničega se u životuse u životu neu životu ne trebaživotu ne treba bojatiničega se u životu nese u životu ne trebau životu ne treba bojati

U životu se ničega ne treba bojati, nego ga se samo mora razumijeti. Sada razumijevamo više, te bismo se trebali bojati manje.Što se neko više zaklinje, to mu manje treba verovati.Mi se ne plašimo nepoznatog. Ne možemo se bojati nečega što ne poznajemo. Mi se u suštini bojimo da ne izgubimo ono što nam je poznato. Eto čega se bojimo.Vlade koja tlači se treba bojati više nego tigra.Ne treba uvek gledati samo masu, već treba videti svakog pojedinca, treba videti, osetiti, razumeti teškoće s kojima se pojedinac bori, treba nastojati da mu se pomogne i mora mu se pomoći.Što više slasti, to je manje slatko; što više gorčine, to je manje gorko.