Nigde nije tako hladno kao medju nogama zene koja te ne voli. :D


nigde-nije-tako-hladno-kao-medju-nogama-zene-koja-te-ne-voli-d
nigdenijetakohladnokaomedjunogamazenekojatenevolinigde nijenije takotako hladnohladno kaokao medjumedju nogamanogama zenezene kojakoja tete nene volinigde nije takonije tako hladnotako hladno kaohladno kao medjukao medju nogamamedju nogama zenenogama zene kojazene koja tekoja te nete ne volinigde nije tako hladnonije tako hladno kaotako hladno kao medjuhladno kao medju nogamakao medju nogama zenemedju nogama zene kojanogama zene koja tezene koja te nekoja te ne volinigde nije tako hladno kaonije tako hladno kao medjutako hladno kao medju nogamahladno kao medju nogama zenekao medju nogama zene kojamedju nogama zene koja tenogama zene koja te nezene koja te ne voli

Nigde toliko ljudi kao u jednom čoveku. Nigde toliko drukčijeg kao u istim stvarima.Nijedna bludnica nije tako opasna kao ona koja se pod velom skriva!Nigde čovek nije mali kao pred šalterom i nigde mali ljudi nisu veći nego iza njega.Nigde čovek nije toliko mali kao pred šalterom i nigde mali ljudi nisu veći nego iza njega.Nekoga je bolje imati medju neprijateljima nego medju prijateljima.Nekoga je bojle imati medju neprijateljima nego medju prijateljima.