Nigde čovek nije toliko mali kao pred šalterom i nigde mali ljudi nisu veći nego iza njega.


nigde-ovek-nije-toliko-mali-kao-pred-alterom-i-nigde-mali-ljudi-nisu-vei-nego-iza-njega
matija bećkovićnigdečoveknijetolikomalikaopredalteromnigdeljudinisuvećinegoizanjeganigde čovekčovek nijenije tolikotoliko malimali kaokao predpred šalteromšalterom ii nigdenigde malimali ljudiljudi nisunisu većiveći negonego izaiza njeganigde čovek niječovek nije tolikonije toliko malitoliko mali kaomali kao predkao pred šalterompred šalterom išalterom i nigdei nigde malinigde mali ljudimali ljudi nisuljudi nisu većinisu veći negoveći nego izanego iza njeganigde čovek nije tolikočovek nije toliko malinije toliko mali kaotoliko mali kao predmali kao pred šalteromkao pred šalterom ipred šalterom i nigdešalterom i nigde malii nigde mali ljudinigde mali ljudi nisumali ljudi nisu većiljudi nisu veći negonisu veći nego izaveći nego iza njeganigde čovek nije toliko maličovek nije toliko mali kaonije toliko mali kao predtoliko mali kao pred šalterommali kao pred šalterom ikao pred šalterom i nigdepred šalterom i nigde mališalterom i nigde mali ljudii nigde mali ljudi nisunigde mali ljudi nisu većimali ljudi nisu veći negoljudi nisu veći nego izanisu veći nego iza njega

Nigde čovek nije mali kao pred šalterom i nigde mali ljudi nisu veći nego iza njega. -Matija Bećković
nigde-ovek-nije-mali-kao-pred-alterom-i-nigde-mali-ljudi-nisu-vei-nego-iza-njega
Nigdje čovjek nije mali kao pred šalterom i nigdje mali ljudi nisu veći nego iza njega. -Matija Bećković
nigdje-ovjek-nije-mali-kao-pred-alterom-i-nigdje-mali-ljudi-nisu-vei-nego-iza-njega
Nigde toliko ljudi kao u jednom čoveku. Nigde toliko drukčijeg kao u istim stvarima. -Miroslav Mika Antić
nigde-toliko-ljudi-kao-u-jednom-oveku-nigde-toliko-drukijeg-kao-u-istim-stvarima
Veliki čovek postavlja stroge zahteve pred sebe-mali ih čovek postavlja drugima. -Konfučije
veliki-ovek-postavlja-stroge-zahteve-pred-sebemali-ih-ovek-postavlja-drugima
Ja sam mali čovjek koji je zaboravio da je mali. Uvrijedio sam ih što se usuđujem da mislim. -Meša Selimović
ja-sam-mali-ovjek-koji-zaboravio-da-mali-uvrijedio-sam-ih-to-se-usuujem-da-mislim
Svi mi koji smo kao mali govorili: Ja necu tako da se igram,to nije fer :D
svi-mi-koji-smo-kao-mali-govorili-ja-necu-tako-da-se-igramto-nije-fer-d