Nigdje čovjek nije mali kao pred šalterom i nigdje mali ljudi nisu veći nego iza njega.


nigdje-ovjek-nije-mali-kao-pred-alterom-i-nigdje-mali-ljudi-nisu-vei-nego-iza-njega
matija bećkovićnigdječovjeknijemalikaopredalteromnigdjeljudinisuvećinegoizanjeganigdje čovjekčovjek nijenije malimali kaokao predpred šalteromšalterom ii nigdjenigdje malimali ljudiljudi nisunisu većiveći negonego izaiza njeganigdje čovjek niječovjek nije malinije mali kaomali kao predkao pred šalterompred šalterom išalterom i nigdjei nigdje malinigdje mali ljudimali ljudi nisuljudi nisu većinisu veći negoveći nego izanego iza njeganigdje čovjek nije maličovjek nije mali kaonije mali kao predmali kao pred šalteromkao pred šalterom ipred šalterom i nigdješalterom i nigdje malii nigdje mali ljudinigdje mali ljudi nisumali ljudi nisu većiljudi nisu veći negonisu veći nego izaveći nego iza njeganigdje čovjek nije mali kaočovjek nije mali kao prednije mali kao pred šalterommali kao pred šalterom ikao pred šalterom i nigdjepred šalterom i nigdje mališalterom i nigdje mali ljudii nigdje mali ljudi nisunigdje mali ljudi nisu većimali ljudi nisu veći negoljudi nisu veći nego izanisu veći nego iza njega

Nigde čovek nije mali kao pred šalterom i nigde mali ljudi nisu veći nego iza njega. -Matija Bećković
nigde-ovek-nije-mali-kao-pred-alterom-i-nigde-mali-ljudi-nisu-vei-nego-iza-njega
Nigde čovek nije toliko mali kao pred šalterom i nigde mali ljudi nisu veći nego iza njega. -Matija Bećković
nigde-ovek-nije-toliko-mali-kao-pred-alterom-i-nigde-mali-ljudi-nisu-vei-nego-iza-njega
Ja sam mali čovjek koji je zaboravio da je mali. Uvrijedio sam ih što se usuđujem da mislim. -Meša Selimović
ja-sam-mali-ovjek-koji-zaboravio-da-mali-uvrijedio-sam-ih-to-se-usuujem-da-mislim
Veliki čovjek postavlja stroge zahtjeve na sebe - mali ih čovjek postavlja drugima. -Konfučije
veliki-ovjek-postavlja-stroge-zahtjeve-na-sebe-mali-ih-ovjek-postavlja-drugima
Svi mi koji smo kao mali govorili: Ja necu tako da se igram,to nije fer :D
svi-mi-koji-smo-kao-mali-govorili-ja-necu-tako-da-se-igramto-nije-fer-d
Dok je pogreška ili prestup još mali i nije sazreo, uništi ga prije nego li pusti i raširi grane i stane zreti. -Isak Sirin
dok-pogreka-ili-prestup-jo-mali-i-nije-sazreo-uniti-ga-prije-nego-li-pusti-i-rairi-grane-i-stane-zreti