Ničija sveća do zore nije gorela.


niija-svea-do-zore-nije-gorela
narodne posloviceničijasvećadozorenijegorelaničija svećasveća dodo zorezore nijenije gorelaničija sveća dosveća do zoredo zore nijezore nije gorelaničija sveća do zoresveća do zore nijedo zore nije gorelaničija sveća do zore nijesveća do zore nije gorela

Ničija patnja nije veća od one koju je priroda odredila. -Čarls Bukovski
niija-patnja-nije-vea-od-one-koju-priroda-odredila
Hiljade sveća se mogu zapaliti od jedne, a život te sveće se neće umanjiti. Sreća nikada nije umanjena kada je podeljena sa drugima. -Buda
hiljade-svea-se-mogu-zapaliti-od-jedne-a-ivot-te-svee-se-nee-umanjiti-srea-nikada-nije-umanjena-kada-podeljena-drugima
Kao što se sveća od sveće pali, tako i dobro delo od dobrog dela. -Nikolaj Velimirović
kao-to-se-svea-od-svee-pali-tako-i-dobro-delo-od-dobrog-dela