Nije bila laka žena, ni pokvarena, ni neverna. To je bila jednostavno zaljubljena žena, ništa posebno.


nije-bila-laka-ena-pokvarena-neverna-to-bila-jednostavno-zaljubljena-ena-posebno
Đorđe balaševićnijebilalakaženapokvarenanevernatojednostavnozaljubljenanitaposebnonije bilabila lakalaka ženani pokvarenani nevernaje bilabila jednostavnojednostavno zaljubljenazaljubljena ženaništa posebnonije bila lakabila laka ženaje bila jednostavnobila jednostavno zaljubljenajednostavno zaljubljena ženanije bila laka ženaje bila jednostavno zaljubljenabila jednostavno zaljubljena ženaje bila jednostavno zaljubljena žena

Savremena žena, to je žena koja je spremna da izgubi svaku vrlinu, i onu u kojoj je jedino bila viša od muškarca, samo da zadobije pravo na ono zbog čega se i sam muškarac uvek smatrao nižim od žene. Ona više nije naša žena, ni majka, ni drugarica, ni saradnica. Sišla je na ulicu, napustila kuću, ostavila drugima svoju decu.Nije bila zaljubljena u njega, ali ju je privlačilo nešto, nešto zbog čega noćima nije mogla spavati.Nije ti svaka bila u rečima. Neka ti je bila i u srcu, ali si ćutao o njoj. Ja znam i ti znaš, da se prave ljubavi ne spominju nikada i nikome.Kako bi bila nezamenljiva, žena mora uvek biti malo drugačija.A hteo sam poslednji put da joj šapnem na uho da je bila moje sve. Pazi mene, bila, zapravo bila i ostala moje sve.Neko je nazvao sve novine u Njujorku i rekao im da sam umro. Kasnije su mi rekli da je to bila moja bivša žena, a pošto sam ih imao nekoliko ni na jednu ne možeš upreti prstom.