Nije bilo moderno prvi se javljati devojci. Moj drug je propustio nekoliko dana, pa nedelju, pa nekoliko nedelja. Onda više nije znao šta bi joj rekao.


nije-bilo-moderno-prvi-se-javljati-devojci-moj-drug-propustio-nekoliko-dana-pa-nedelju-pa-nekoliko-nedelja-onda-vie-nije-znao-bi-joj-rekao
Đorđe balaševićnijebilomodernoprvisejavljatidevojcimojdrugpropustionekolikodanapanedeljunedeljaondavienijeznaotabijojrekaonije bilobilo modernomoderno prviprvi sese javljatijavljati devojcimoj drugdrug jeje propustiopropustio nekolikonekoliko danapa nedeljupa nekolikonekoliko nedeljaonda viševiše nijenije znaoznao štašta bibi jojjoj rekaonije bilo modernobilo moderno prvimoderno prvi seprvi se javljatise javljati devojcimoj drug jedrug je propustioje propustio nekolikopropustio nekoliko danapa nekoliko nedeljaonda više nijeviše nije znaonije znao štaznao šta bišta bi jojbi joj rekao

Nikad joj nije rekao ništa, ni hvala čak. Ne rečima. A svim drugim, očima, pogledom, celim bićem govorio je više nego što joj je bilo kad i bilo ko i bilo ...Nije bio moj dan. Moja nedelja. Moj mesec. Moja godina. Moj život. Jebeš ga.I svaki put kad je povrediš, nekoliko dana će te izbegavati, a posle toga će te voleti još više, još jače. Nažalost, to ti je žena koja te voli svim ...A ona. Ona je prihvatila svaki deo mene i nikada nije trazila da se menjam. A promenila me. Jedina je kojoj sam uistinu rekao šta osećam. Nije tražila da je držim kao kap vode na dlanu. Činjenica da je volim bila joj je sasvim dovoljna.Ona je prihvatila svaki deo mene i nikada nije tražila da se menjam, a promenila me. Jedina je kojoj sam uistinu rekao šta osećam. Nije tražila da je držim kao kap vode na dlanu. Činjenica da je volim bila joj je sasvim dovoljna.Trazim nekog ko nema briga, da mi posudi svoju glavu na nekoliko dana, da se odmorim… :)