Nije bitno koliko se sporo krećeš sve dok ne staješ.


nije-bitno-koliko-se-sporo-kree-sve-dok-ne-staje
konfučijenijebitnokolikosesporokrećesvedoknestajenije bitnobitno kolikokoliko sese sporosporo krećeškrećeš svesve dokdok nene staješnije bitno kolikobitno koliko sekoliko se sporose sporo krećešsporo krećeš svekrećeš sve doksve dok nedok ne staješnije bitno koliko sebitno koliko se sporokoliko se sporo krećešse sporo krećeš svesporo krećeš sve dokkrećeš sve dok nesve dok ne staješnije bitno koliko se sporobitno koliko se sporo krećeškoliko se sporo krećeš svese sporo krećeš sve doksporo krećeš sve dok nekrećeš sve dok ne staješ

Nije bitno koliko, nego je bitno zajedno da se jede iz tepsije, jer tada je slađe. -Poslovice korisnika
nije-bitno-koliko-nego-bitno-zajedno-da-se-jede-iz-tepsije-jer-tada-slae
Nije važno koliko sporo ideš ukoliko ne staneš. -Konfučije
nije-vano-koliko-sporo-ide-ukoliko-ne-stane
Otkricu ti nesto ako dozvolis, nije bitno koga, bitno je koliko nekog volis….
otkricu-ti-nesto-ako-dozvolis-nije-bitno-koga-bitno-koliko-nekog-volis
Znaš, nekada nije bitno koliko smo puta nekome oprostili, ako sve to ima smisla. -Milica Jakovljević Mir-Jam
zna-nekada-nije-bitno-koliko-smo-puta-nekome-oprostili-ako-sve-to-ima-smisla
Nije bitno sviđa li se drugima, bitno je da se sviđa meni.
nije-bitno-svia-li-se-drugima-bitno-da-se-svia-meni
Nije kraj sve dok vi tako ne odlučite. -Nik Vujičić
nije-kraj-sve-dok-vi-tako-ne-odluite