Nije blago ni srebro ni zlato,već je blago što je srcu drago.


nije-blago-srebro-zlatove-blago-to-srcu-drago
narodne poslovicenijeblagosrebrozlatovećtosrcudragonije blagoblago nini srebrosrebro nije blagoblago štošto jeje srcusrcu dragonije blago niblago ni srebroni srebro nije blago štoblago što ješto je srcuje srcu dragonije blago ni srebroblago ni srebro nije blago što jeblago što je srcušto je srcu dragonije blago ni srebro nije blago što je srcublago što je srcu drago

Ti si moje blago i najradije bih te zakopala :)
ti-moje-blago-i-najradije-bih-te-zakopala
Zdravlje je pravo bogatstvo, a ne srebro i zlato. -Mahatma Gandi
zdravlje-pravo-bogatstvo-a-ne-srebro-i-zlato