nije devojka budala ako te je odbila  vec si ti p***a ako je smatras budalom ‪#‎m‬


nije-devojka-budala-ako-te-odbila-vec-ti-pa-ako-smatras-budalom-m
nijedevojkabudalaakoteodbilavectipasmatrasbudalom‪‎m‬nije devojkadevojka budalabudala akoako tete jeje odbilaodbilavecvec sisi titi p***ap***a akoako jeje smatrassmatras budalombudalom ‪#‎m‬nije devojka budaladevojka budala akobudala ako teako te jete je odbilaje odbilaodbila vecvec sivec si tisi ti p***ati p***a akop***a ako jeako je smatrasje smatras budalomsmatras budalom ‪#‎m‬nije devojka budala akodevojka budala ako tebudala ako te jeako te je odbilate je odbilaje odbila vecodbila vec sivec si tivec si ti p***asi ti p***a akoti p***a ako jep***a ako je smatrasako je smatras budalomje smatras budalom ‪#‎m‬nije devojka budala ako tedevojka budala ako te jebudala ako te je odbilaako te je odbilate je odbila vecje odbila vec siodbila vec si tivec si ti p***avec si ti p***a akosi ti p***a ako jeti p***a ako je smatrasp***a ako je smatras budalomako je smatras budalom ‪#‎m‬

Nevažno je da li je neko malo na ovu ili onu stranu; ako je stručan, ako je pošten, ako je vredan i ako može da uradi konkretan posao, dragocen mi je.Budalu ne mozes napraviti budalom, to je vec formirana licnost ;)Sudbina je ista za čoveka ako se povlači i ako se snažno bori. Umire čovek koji nije napravio ništa, kao i onaj koji je napravio puno.Ako šutiš – šuti iz ljubavi; ako govoriš – govori iz ljubavi; ako opominješ – opominji iz ljubavi; ako opraštaš – opraštaj iz ljubavi.Voli me ako hoces ,mrzi me ako hoces , zaboravi me ako mozes.Mrzit ću ako budem mogao; a ako ne, voljet ću protiv svoje volje.