Nije dostojan života onaj tko nema nijednog pravog prijatelja.


nije-dostojan-ivota-onaj-tko-nema-nijednog-pravog-prijatelja
demokritnijedostojanživotaonajtkonemanijednogpravogprijateljanije dostojandostojan životaživota onajonaj tkotko nemanema nijednognijednog pravogpravog prijateljanije dostojan životadostojan života onajživota onaj tkoonaj tko nematko nema nijednognema nijednog pravognijednog pravog prijateljanije dostojan života onajdostojan života onaj tkoživota onaj tko nemaonaj tko nema nijednogtko nema nijednog pravognema nijednog pravog prijateljanije dostojan života onaj tkodostojan života onaj tko nemaživota onaj tko nema nijednogonaj tko nema nijednog pravogtko nema nijednog pravog prijatelja

Pronalaziš snagu u spoznaji da imaš pravog prijatelja i verovatno srodnu dušu koja će ti ostati verna do kraja života. Život ti izgleda potpuno drugačiji, uzbudljiv i vredan življenja.  Tvoja jedina nada i sigurnost je u uverenju da su oni deo tvog života.Kad nema pravog života, čovek živi od priviđenja.Kad nema pravog života, čovek živi od fatamorgane.Nije uvek dostojan da nam bude prijatelj onaj koji se nameće da bude vrlo prisan.Jači je onaj tko pobijedi sebe, nego tko svlada najjače utvrde.Imati prijatelja, to znači pristati na to da ima ljepših, pametnijih i boljih od vas. Tko to ne može prihvatiti- nema prijatelja.