Nije dovoljno biti skroman, za to treba imati razloga.


nije-dovoljno-biti-skroman-za-to-treba-imati-razloga
volternijedovoljnobitiskromanzatotrebaimatirazloganije dovoljnodovoljno bitibiti skromantreba imatiimati razloganije dovoljno bitidovoljno biti skromanza to trebatreba imati razloganije dovoljno biti skromanza to treba imatiza to treba imati razloga

Nije dovoljno imati znanje; treba ga primeniti. Nije dovoljno hteti nešto; treba delati. -Brus li
nije-dovoljno-imati-znanje-treba-ga-primeniti-nije-dovoljno-hteti-neto-treba-delati
Nije dovoljno samo živeti. Moramo imati sunce, slobodu i lepi cvet. -Hans Kristijan Andersen
nije-dovoljno-samo-iveti-moramo-imati-sunce-slobodu-i-lepi-cvet
Nije dovoljno ljubav zasaditi, treba i zalivati. -Nemačka poslovica
nije-dovoljno-ljubav-zasaditi-treba-i-zalivati
Nije dovoljno steći znanje, treba ga znati i upotrebiti. -Ciceron
nije-dovoljno-stei-znanje-treba-ga-znati-i-upotrebiti
Nije dovoljno rano ustati, treba i na vreme stići. -Danske poslovice
nije-dovoljno-rano-ustati-treba-i-na-vreme-stii