Nije dovoljno imati znanje; treba ga primeniti. Nije dovoljno hteti nešto; treba delati.


nije-dovoljno-imati-znanje-treba-ga-primeniti-nije-dovoljno-hteti-neto-treba-delati
brus linijedovoljnoimatiznanjetrebagaprimenitihtetinetodelatinije dovoljnodovoljno imatiimati znanjetreba gaga primenitinije dovoljnodovoljno htetihteti neštotreba delatinije dovoljno imatidovoljno imati znanjetreba ga primenitinije dovoljno htetidovoljno hteti neštonije dovoljno imati znanjenije dovoljno hteti nešto

Nije dovoljno steći znanje, treba ga znati i upotrebiti. -Ciceron
nije-dovoljno-stei-znanje-treba-ga-znati-i-upotrebiti
Nije dovoljno biti skroman, za to treba imati razloga. -Volter
nije-dovoljno-biti-skroman-za-to-treba-imati-razloga
Nije dovoljno ljubav zasaditi, treba i zalivati. -Nemačka poslovica
nije-dovoljno-ljubav-zasaditi-treba-i-zalivati
Nije dovoljno rano ustati, treba i na vreme stići. -Danske poslovice
nije-dovoljno-rano-ustati-treba-i-na-vreme-stii
Nije dovoljno samo živeti. Moramo imati sunce, slobodu i lepi cvet. -Hans Kristijan Andersen
nije-dovoljno-samo-iveti-moramo-imati-sunce-slobodu-i-lepi-cvet