Nije fer tražiti od drugih da urade nešto na šta vi niste spremni.


nije-fer-traiti-od-drugih-da-urade-neto-na-vi-niste-spremni
elenor ruzveltnijefertražitioddrugihdauradenetonatavinistespremninije ferfer tražititražiti odod drugihdrugih dada uradeurade neštonešto nana štašta vivi nisteniste spremninije fer tražitifer tražiti odtražiti od drugihod drugih dadrugih da uradeda urade neštourade nešto nanešto na štana šta višta vi nistevi niste spremninije fer tražiti odfer tražiti od drugihtražiti od drugih daod drugih da uradedrugih da urade neštoda urade nešto naurade nešto na štanešto na šta vina šta vi nistešta vi niste spremninije fer tražiti od drugihfer tražiti od drugih datražiti od drugih da uradeod drugih da urade neštodrugih da urade nešto nada urade nešto na štaurade nešto na šta vinešto na šta vi nistena šta vi niste spremni

Posedovanje se dokazuje samo davanjem. Sve što niste spremni da date poseduje vas. -Andre Žid
posedovanje-se-dokazuje-samo-davanjem-sve-to-niste-spremni-da-date-poseduje-vas
Očekivati da ljudi budu fer prema tebi, samo zato što si ti fer prema njima, isto je kao da očekuješ da te lav ne pojede, samo zato što ti ne jedeš lavove& ...
oekivati-da-ljudi-budu-fer-prema-tebi-samo-zato-to-ti-fer-prema-njima-isto-kao-da-oekuje-da-te-lav-ne-pojede-samo-zato-to-ti-ne-jede-lavove
Ne možemo znati da za nešto vredi živeti, ukoliko za tu stvar nismo spremni da umremo. -Če Gevara
ne-moemo-znati-da-za-neto-vredi-iveti-ukoliko-za-stvar-nismo-spremni-da-umremo
Nije bila zaljubljena u njega, ali ju je privlačilo nešto, nešto zbog čega noćima nije mogla spavati.
nije-bila-zaljubljena-u-njega-ali-ju-privlailo-neto-neto-zbog-ega-noima-nije-mogla-spavati
Ne možemo biti sigurni da imamo nešto zbog čega vredi živeti osim ako nismo spremni umreti za to. -Ernesto Če Gevara
ne-moemo-biti-sigurni-da-imamo-neto-zbog-ega-vredi-iveti-osim-ako-nismo-spremni-umreti-za-to
Za sve što niste mogli recite da niste hteli. -Duško Radović
za-sve-to-niste-mogli-recite-da-niste-hteli