Nije izgubio onaj koji je izgubio, već onaj koji hoće izbubljeno vratiti.


nije-izgubio-onaj-koji-izgubio-ve-onaj-koji-hoe-izbubljeno-vratiti
italijanske poslovicenijeizgubioonajkojiizgubiovećhoćeizbubljenovratitinije izgubioizgubio onajonaj kojikoji jeje izgubioveć onajonaj kojikoji hoćehoće izbubljenoizbubljeno vratitinije izgubio onajizgubio onaj kojionaj koji jekoji je izgubioveć onaj kojionaj koji hoćekoji hoće izbubljenohoće izbubljeno vratitinije izgubio onaj kojiizgubio onaj koji jeonaj koji je izgubioveć onaj koji hoćeonaj koji hoće izbubljenokoji hoće izbubljeno vratitinije izgubio onaj koji jeizgubio onaj koji je izgubioveć onaj koji hoće izbubljenoonaj koji hoće izbubljeno vratiti

Nije ubica samo onaj koji nekom život oduzme, već i onaj koji drugom smrt poželi. -Poslovice korisnika
nije-ubica-samo-onaj-koji-nekom-ivot-oduzme-ve-i-onaj-koji-drugom-smrt-poeli
Nije najveća budala onaj koji ne zna da čita, već onaj koji misli da je sve što pročita istina. -Ivo Andrić
nije-najvea-budala-onaj-koji-ne-zna-da-ita-ve-onaj-koji-misli-da-sve-to-proita-istina
Nije najveća budala onaj koji ne ume da čita, nego onaj koji misli da je sve ono što pročita istina. -Ivo Andrić
nije-najvea-budala-onaj-koji-ne-ume-da-ita-nego-onaj-koji-misli-da-sve-ono-to-proita-istina
Nije srecan onaj koji puno ima, nego onaj kome malo treba…
nije-srecan-onaj-koji-puno-ima-nego-onaj-kome-malo-treba
Neću sakriti od vas ništa bitno od onoga što sam video, jer pravi prijatelj, nije onaj koji vam laska, već onaj koji vam kaže istinu, celu istinu. -Arčibald Rajs
neu-sakriti-od-vas-bitno-od-onoga-to-sam-video-jer-pravi-prijatelj-nije-onaj-koji-vam-laska-ve-onaj-koji-vam-kae-istinu-celu-istinu