Nije kraj sve dok vi tako ne odlučite.


nije-kraj-sve-dok-vi-tako-ne-odluite
nik vujičićnijekrajsvedokvitakoneodlučitenije krajkraj svesve dokdok vivi takotako nene odlučitenije kraj svekraj sve doksve dok vidok vi takovi tako netako ne odlučitenije kraj sve dokkraj sve dok visve dok vi takodok vi tako nevi tako ne odlučitenije kraj sve dok vikraj sve dok vi takosve dok vi tako nedok vi tako ne odlučite

Nije bitno koliko se sporo krećeš sve dok ne staješ. -Konfučije
nije-bitno-koliko-se-sporo-kree-sve-dok-ne-staje
Nije sve tako crno. Pivo je žuto…
nije-sve-tako-crno-pivo-uto
Nije me briga ako padnem, sve dok je iza mene neko ko će podići moju pušku i nastaviti pucati. -Če Gevara
nije-me-briga-ako-padnem-sve-dok-iza-mene-neko-ko-e-podii-moju-puku-i-nastaviti-pucati
Gledam te dok spavas, takvog andjela kraj sebe nisam zasluzio… :)
gledam-te-dok-spavas-takvog-andjela-kraj-sebe-nisam-zasluzio