Nije kraj sve dok vi tako ne odlučite.


nije-kraj-sve-dok-vi-tako-ne-odluite
nik vujičićnijekrajsvedokvitakoneodlučitenije krajkraj svesve dokdok vivi takotako nene odlučitenije kraj svekraj sve doksve dok vidok vi takovi tako netako ne odlučitenije kraj sve dokkraj sve dok visve dok vi takodok vi tako nevi tako ne odlučitenije kraj sve dok vikraj sve dok vi takosve dok vi tako nedok vi tako ne odlučite

Ovo još nije kraj. Nije čak ni početak kraja. Ali je možda kraj početka.Nije bitno koliko se sporo krećeš sve dok ne staješ.Nije sve tako crno. Pivo je žuto…Nije me briga ako padnem, sve dok je iza mene neko ko će podići moju pušku i nastaviti pucati.Gledam te dok spavas, takvog andjela kraj sebe nisam zasluzio… :)I sjedit ću pored tebe tako dugo dok budeš ostala na ovoj rijeci. Ako odeš spavati, spavat ću pored tvojih vrata. Ako otputuješ, slijedit ću tvoj trag. Sve dok mi ne kažeš odlazi. Onda cu otići, ali ću te svejedno voljeti dok živim.