Nije lako biti prijatelj sa osobom koja ti se svijda :/


nije-lako-biti-prijatelj-osobom-koja-ti-se-svijda
nijelakobitiprijateljosobomkojatisesvijdanije lakolako bitibiti prijateljprijatelj sasa osobomosobom kojakoja titi sese svijdanije lako bitilako biti prijateljbiti prijatelj saprijatelj sa osobomsa osobom kojaosobom koja tikoja ti seti se svijdanije lako biti prijateljlako biti prijatelj sabiti prijatelj sa osobomprijatelj sa osobom kojasa osobom koja tiosobom koja ti sekoja ti se svijdanije lako biti prijatelj salako biti prijatelj sa osobombiti prijatelj sa osobom kojaprijatelj sa osobom koja tisa osobom koja ti seosobom koja ti se svijda

Ne govori o svom uspehu pred osobom koja nije uspela. -Kineske poslovice
ne-govori-o-svom-uspehu-pred-osobom-koja-nije-uspela
Ko prestane biti prijatelj, prijatelj nikada nije ni bio. -Grčke poslovice
ko-prestane-biti-prijatelj-prijatelj-nikada-nije-bio
Nije lako biti zena! Moras razmisljati kao muskarac, ponasati se kao dama, izgledati kao devojka, i raditi kao konj!
nije-lako-biti-zena-moras-razmisljati-kao-muskarac-ponasati-se-kao-dama-izgledati-kao-devojka-i-raditi-kao-konj
Nije uvek dostojan da nam bude prijatelj onaj koji se nameće da bude vrlo prisan. -Plutarh
nije-uvek-dostojan-da-nam-bude-prijatelj-onaj-koji-se-namee-da-bude-vrlo-prisan
Nije važno šta čovjek pije, kaže mi prijatelj, već u koga gleda dok pije. -Momo Kapor
nije-vano-ovjek-pije-kae-mi-prijatelj-ve-u-koga-gleda-dok-pije
Nije važno šta čovek pije, kaže mi prijatelj, već u koga gleda dok pije. -Momo Kapor
nije-vano-ovek-pije-kae-mi-prijatelj-ve-u-koga-gleda-dok-pije