Šta nije lepo gledati, nije lepo ni ljubiti.


nije-lepo-gledati-nije-lepo-ljubiti
narodne posloviceŠtanijelepogledatiljubitiŠta nijenije lepolepo gledatinije lepolepo nini ljubitiŠta nije leponije lepo gledatinije lepo nilepo ni ljubitiŠta nije lepo gledatinije lepo ni ljubiti

Žena nikad ne vidi jednog muškarca u celini, nego uvek u detalju: da lepo peva, ili lepo igra, ili lepo svira, ili se lepo oblači, ili se lepo ponaša, ili, najzad, da ima uspeha u društvu ili uspeha kod žena.Nije lepo ono što je lepo, već je lepo ono što nam se svidja.Uvek izgleda lepo ono što se nije ostvarilo.Kasno je, sećanja, uzalud se javljate, beskorisne su vaše nemoćne utehe i podsećanja na ono što je moglo biti jer što nije bilo, nije ni moglo biti, a uvek izgleda lepo ono što se nije ostvarilo.Treba gledati pravo. Jer da se htelo gledati iza sebe, dobili bismo oči na potiljku. Treba ljubiti zemlju dece svoje, a ne dedova svojih. Jer čast neće zavisiti od toga odakle dolazimo nego kuda idemo.Ja samo ne želim da umrem baš sasvim sam. To nije previše što tražim. Bilo bi lepo da imam nekoga ko brine o meni zbog toga ko sam ja, a ne samo zbog mog novca.