Nije me briga što mislite o meni. Ja o vama uopšte ne razmišljam.


nije-me-briga-to-mislite-o-meni-ja-o-vama-uopte-ne-razmiljam
koko Šanelnijemebrigatomislitemenijavamauoptenerazmiljamnije meme brigabriga štošto mislitemislite oo menija oo vamavama uopšteuopšte nene razmišljamnije me brigame briga štobriga što mislitešto mislite omislite o menija o vamao vama uopštevama uopšte neuopšte ne razmišljamnije me briga štome briga što mislitebriga što mislite ošto mislite o menija o vama uopšteo vama uopšte nevama uopšte ne razmišljamnije me briga što misliteme briga što mislite obriga što mislite o menija o vama uopšte neo vama uopšte ne razmišljam

Nijedan put nije bolje nego prvi put. Nije me briga što bilo ko kaže. -Čarls Bukovski
nijedan-put-nije-bolje-nego-prvi-put-nije-me-briga-to-bilo-ko-kae
Nije me briga ako padnem, sve dok je iza mene neko ko će podići moju pušku i nastaviti pucati. -Če Gevara
nije-me-briga-ako-padnem-sve-dok-iza-mene-neko-ko-e-podii-moju-puku-i-nastaviti-pucati
Jedna od mojih omiljenih filozofskih načela je da će se ljudi slagati sa vama samo ako su se već složili sa vama. Ne možete promeniti tuđe mišljenje. -Frenk Zapa
jedna-od-mojih-omiljenih-filozofskih-naela-da-e-se-ljudi-slagati-vama-samo-ako-su-se-ve-sloili-vama-ne-moete-promeniti-e-miljenje
Šta vi mislite da treba da izaberem: da budem ljut na Boga zbog onoga što ja nemam ili da mu budem zahvalan za ono što vi imate? -Nik Vujičić
vi-mislite-da-treba-da-izaberem-da-budem-ljut-na-boga-zbog-onoga-to-ja-nemam-ili-da-mu-budem-zahvalan-za-ono-to-vi-imate
Ukoliko sam javnosti napravio ikakvu uslugu, to je zato što strpljivo razmišljam. -Isak Njutn
ukoliko-sam-javnosti-napravio-ikakvu-uslugu-to-zato-to-strpljivo-razmiljam