Nije mi stomak veliki zbog piva, to je zulj od sexa … xD


nije-mi-stomak-veliki-zbog-piva-to-zulj-od-sexa-xd
nijemistomakvelikizbogpivatozuljodsexaxdnije mimi stomakstomak velikiveliki zbogzbog pivaje zuljzulj odod sexasexa …… xdnije mi stomakmi stomak velikistomak veliki zbogveliki zbog pivaje zulj odzulj od sexaod sexa …sexa … xdnije mi stomak velikimi stomak veliki zbogstomak veliki zbog pivaje zulj od sexazulj od sexa …od sexa … xdnije mi stomak veliki zbogmi stomak veliki zbog pivaje zulj od sexa …zulj od sexa … xd

Pre sexa skidate jedno drugo, posle sexa se sami oblacite! Poenta: Niko nece da ti pomogne kad si izje*an ! :D
pre-sexa-skidate-jedno-drugo-posle-sexa-se-sami-oblacite-poenta-niko-nece-da-ti-pomogne-kad-izjean-d
Ženu veliki muškarac zanima samo u početku, jer to laska njenoj sujeti među drugim ženama, a i zbog toga što žena voli sve što blista. -Jovan Dučić
enu-veliki-mukarac-zanima-samo-u-poetku-jer-to-laska-njenoj-sujeti-meu-drugim-enama-a-i-zbog-toga-to-ena-voli-sve-to-blista
Između žene i velikog muškarca postoji prirodan antagonizam, zbog čega su veliki ljudi ili izbegavali superijornije žene, ili imali s njima samo nesrećne doživljaje. -Jovan Dučić
izmeu-ene-i-velikog-mukarca-postoji-prirodan-antagonizam-zbog-ega-su-veliki-ljudi-ili-izbegavali-superijornije-ene-ili-imali-s-njima-samo-nesrene
Imacu i ja ravan stomak , jednog dana. . . :PP ^.-
imacu-i-ja-ravan-stomak-jednog-dana-pp