Nije najgore što sve prolazi, nego što mi ne možemo i ne umemo da se pomirimo sa tom prostom i neizbežnom činjenicom.


nije-najgore-to-sve-prolazi-nego-to-mi-ne-moemo-i-ne-umemo-da-se-pomirimo-tom-prostom-i-neizbenom-injenicom
ivo andrićnijenajgoretosveprolazinegominemožemoumemodasepomirimotomprostomneizbežnomčinjenicomnije najgorenajgore štošto svesve prolazinego štošto mimi nene možemomožemo ii nene umemoumemo dada sese pomirimopomirimo sasa tomtom prostomprostom ii neizbežnomneizbežnom činjenicomnije najgore štonajgore što svešto sve prolazinego što mišto mi nemi ne možemone možemo imožemo i nei ne umemone umemo daumemo da seda se pomirimose pomirimo sapomirimo sa tomsa tom prostomtom prostom iprostom i neizbežnomi neizbežnom činjenicomnije najgore što svenajgore što sve prolazinego što mi nešto mi ne možemomi ne možemo ine možemo i nemožemo i ne umemoi ne umemo dane umemo da seumemo da se pomirimoda se pomirimo sase pomirimo sa tompomirimo sa tom prostomsa tom prostom itom prostom i neizbežnomprostom i neizbežnom činjenicomnije najgore što sve prolazinego što mi ne možemošto mi ne možemo imi ne možemo i nene možemo i ne umemomožemo i ne umemo dai ne umemo da sene umemo da se pomirimoumemo da se pomirimo sada se pomirimo sa tomse pomirimo sa tom prostompomirimo sa tom prostom isa tom prostom i neizbežnomtom prostom i neizbežnom činjenicom

Ne možemo dobiti mir u spoljašnjem svetu, sve dok se ne pomirimo sami sa sobom.Niko nije ostvario sve što je hteo i zamislio. I što je najgore, što su snage manje ambicije su veće.Nesrećna? Pa, za njih je nesrećno sve što ne razumeju. Nije to bila nesrećna ljubav, nego je sve oko nje bilo nesrećno.Duvamo balone od sapunice što duže možemo i što veće možemo , iako dobro znamo da će se raspršiti.Pušemo balone od sapunice što duže možemo i što veće možemo, iako dobro znamo da će se raspršiti.Šta je to što me tišti i peče do nepodnošljivog bola? Ništa. Nešto što dolazi i prolazi i svaki put nosi drugo ime, ali uvek peče i muči jednako. Nešto što je postalo sa čovekom i prvim blescima njegove svesti, pre nego što je mogao i pomisliti da to nazove nekim imenom i zabeleži nekim znakom. Nešto što ni danas nije moguće tačno označiti ni izraziti, ali što peče i boli i ubija životnu radost i život sam.