Nije neophodno da čim živim, živim sretno, ali je neophodno da čim živim, živim časno.


nije-neophodno-da-im-ivim-ivim-sretno-ali-neophodno-da-im-ivim-ivim-asno
imanuel kantnijeneophodnodačimživimživimsretnoaličasnonije neophodnoneophodno dada čimčim živimživim sretnoali jeje neophodnoneophodno dada čimčim živimživim časnonije neophodno daneophodno da čimda čim živimali je neophodnoje neophodno daneophodno da čimda čim živimnije neophodno da čimneophodno da čim živimali je neophodno daje neophodno da čimneophodno da čim živimnije neophodno da čim živimali je neophodno da čimje neophodno da čim živim

Ko ste vi da sudite život kojim živim? Znam da nisam savršen - i ne živim da to budem - ali pre nego što pokažete prstom u mene… proverite da li su vam ruke čiste. -Bob Marli
ko-ste-vi-da-sudite-ivot-kojim-ivim-znam-da-nisam-savr-i-ne-ivim-da-to-budem-ali-pre-nego-to-pokaete-prstom-u-mene-proverite-da-li-su-vam-ruke-iste
Budući da nisam uopšte mogao saznati poslije čitanja mnogih knjiga i dubokih razmišljanja zašto živim, to me se malo tiče kako živim i još manje koliko ću živjeti. -Ugo Foscolo
budui-da-nisam-uopte-mogao-saznati-poslije-itanja-mnogih-knjiga-i-dubokih-razmiljanja-zato-ivim-to-me-se-malo-tie-kako-ivim-i-jo-manje-koliko-u-ivjeti
Volio bih da imam mnogo novca, ali da živim životom siromaha. -Pablo Pikaso
volio-bih-da-imam-mnogo-novca-ali-da-ivim-ivotom-siromaha
Radije ću umreti, nego da živim klečeći na kolenima. -Če Gevara
radije-u-umreti-nego-da-ivim-kleei-na-kolenima
Zahvalan sam svom ocu za život, ali isto tako i svom učitelju što živim dobro. -Aleksandar Veliki
zahvalan-sam-svom-ocu-za-ivot-ali-isto-tako-i-svom-uitelju-to-ivim-dobro
Ljubav prema svim živim stvorovima je najplemenitija ljudska osobina. -Čarls Darvin
ljubav-prema-svim-ivim-stvorovima-najplemenitija-ljudska-osobina