Nije nikakva majstorija medu dobrima dobar biti.


nije-nikakva-majstorija-medu-dobrima-dobar-biti
hrvatske poslovicenijenikakvamajstorijamedudobrimadobarbitinije nikakvanikakva majstorijamajstorija medumedu dobrimadobrima dobardobar bitinije nikakva majstorijanikakva majstorija medumajstorija medu dobrimamedu dobrima dobardobrima dobar bitinije nikakva majstorija medunikakva majstorija medu dobrimamajstorija medu dobrima dobarmedu dobrima dobar bitinije nikakva majstorija medu dobrimanikakva majstorija medu dobrima dobarmajstorija medu dobrima dobar biti

Kad si u bedu, uzmi kredu, nacrtaj medu i sve će biti u redu! :)
kad-u-bedu-uzmi-kredu-nacrtaj-medu-i-sve-e-biti-u-redu
Ne možeš biti dovoljno dobar svima, ali ćeš uvek biti savršen onome ko te zaslužuje!
ne-moe-biti-dovoljno-dobar-svima-ali-e-uvek-biti-savr-onome-ko-te-zasluuje
Samo dobar čovek može biti trajno srećan, dok rđav mora biti nesrećan. -Sokrat
samo-dobar-ovek-moe-biti-trajno-srean-dok-rav-mora-biti-nesrean