Nije čovek ono što misli, već ono što čini.


nije-ovek-ono-to-misli-ve-ono-to-ini
meša selimovićniječovekonotomislivećčininije čovekčovek onoono štošto misliveć onoono štošto čininije čovek onočovek ono štoono što misliveć ono štoono što čininije čovek ono štočovek ono što misliveć ono što čininije čovek ono što misli

Vaspitač nikad ne kaže ono što stvarno misli, već ono što misli da je dobro da čuju oni koje vaspitava.Nije važno ono što činimo povremeno, već ono što činimo dosledno.Nije čovek ono što se može smestiti u jedan grob, no ono što se ne može smestiti ni u vasionu.Nije lepo ono što je lepo, već je lepo ono što nam se svidja.Tajna uspeha u životu nije da čovek radi ono što voli, već da voli ono što radi.Nije nevernik onaj koji ne veruje u ono što veruju svi oko njega, nego je nego je pravi nevernik onaj ko misli i govori da veruje u ono u što ne veruje.