Nije plemena bez slavna imena.


nije-plemena-bez-slavna-imena
hrvatske poslovicenijeplemenabezslavnaimenanije plemenaplemena bezbez slavnaslavna imenanije plemena bezplemena bez slavnabez slavna imenanije plemena bez slavnaplemena bez slavna imenanije plemena bez slavna imena

Otuđena plemena žive u svom svemiru ubeđena da su ostaci velikih civilizacija i da je sve malo osim njih samih. -Matija Bećković
otuena-plemena-ive-u-svom-svemiru-ubeena-da-su-ostaci-velikih-civilizacija-i-da-sve-malo-osim-njih-samih
Nije leta bez Gjurgjeva dana, niti brata dok nerodi majka. -Hrvatske poslovice
nije-leta-bez-gjurgjeva-dana-niti-brata-dok-nerodi-majka
Nije se nadala da će jedan običan stranac, na koga je slučajno naletjela, postati neko bez koga ona ne može da živi. -Đorđe Balašević
nije-se-nadala-da-e-jedan-obian-stranac-na-koga-sluajno-naletjela-postati-neko-bez-koga-ona-ne-moe-da-ivi
Doktori definitivno daju jako čudna imena bolestima. -Platon
doktori-definitivno-daju-jako-udna-imena-bolestima