Nije se još rodio, koji bi svakom ugodio


nije-se-jo-rodio-koji-bi-svakom-ugodio
hrvatske poslovicenijesejorodiokojibisvakomugodionije sese jošjoš rodiokoji bibi svakomsvakom ugodionije se jošse još rodiokoji bi svakombi svakom ugodionije se još rodiokoji bi svakom ugodio

Da sam se rodio kao žena, sigurno bih postao prostitutka. Budući da sam se rodio kao muškarac, stalno sam žudio za ženama… :)
da-sam-se-rodio-kao-ena-sigurno-bih-postao-prostitutka-budui-da-sam-se-rodio-kao-mukarac-stalno-sam-udio-za-enama
Blago svakom ko ima nekog u svakom danu, na telepatskim dužinama, prkoseći daljinama!
blago-svakom-ko-ima-nekog-u-svakom-danu-na-telepatskim-inama-prkosei-daljinama