Nije se nadala da će jedan običan stranac, na koga je slučajno naletjela, postati neko bez koga ona ne može da živi.


nije-se-nadala-da-e-jedan-obian-stranac-na-koga-sluajno-naletjela-postati-neko-bez-koga-ona-ne-moe-da-ivi
Đorđe balaševićnijesenadaladaćejedanobičanstranacnakogaslučajnonaletjelapostatinekobezonanemožeživinije sese nadalanadala dada ćeće jedanjedan običanobičan stranacna kogakoga jeje slučajnoslučajno naletjelapostati nekoneko bezbez kogakoga onaona nene možemože dada živinije se nadalase nadala danadala da ćeda će jedanće jedan običanjedan običan stranacna koga jekoga je slučajnoje slučajno naletjelapostati neko bezneko bez kogabez koga onakoga ona neona ne možene može damože da živinije se nadala dase nadala da ćenadala da će jedanda će jedan običanće jedan običan stranacna koga je slučajnokoga je slučajno naletjelapostati neko bez koganeko bez koga onabez koga ona nekoga ona ne možeona ne može dane može da živinije se nadala da ćese nadala da će jedannadala da će jedan običanda će jedan običan stranacna koga je slučajno naletjelapostati neko bez koga onaneko bez koga ona nebez koga ona ne možekoga ona ne može daona ne može da živi

Nije greh u tome što žena odlazi ljubavniku koga voli, već ako se daje onome koga ne voli, pa makar to bio i njen muž. -Žorž Sand
nije-greh-u-tome-to-ena-odlazi-ljubavniku-koga-voli-ve-ako-se-daje-onome-koga-ne-voli-pa-makar-to-bio-i-njen-mu
Svi imaju nekog zbog koga su slabi. E ja imam nekog zbog koga sam jak!
svi-imaju-nekog-zbog-koga-su-slabi-e-ja-imam-nekog-zbog-koga-sam-jak
Nije kukavica čovjek koga nosi nesavladiv vir velike rijeke, nego onaj koji – iako ima snage da se spasi – to ne iskoristi. -Ugo Foscolo
nije-kukavica-ovjek-koga-nosi-nesavladiv-vir-velike-rijeke-nego-onaj-koji-iako-ima-snage-da-se-spasi-to-ne-iskoristi