Nije se rodio ko bi svakom ugodio.


nije-se-rodio-ko-bi-svakom-ugodio
hrvatske poslovicenijeserodiokobisvakomugodionije sese rodiorodio koko bibi svakomsvakom ugodionije se rodiose rodio korodio ko biko bi svakombi svakom ugodionije se rodio kose rodio ko birodio ko bi svakomko bi svakom ugodionije se rodio ko bise rodio ko bi svakomrodio ko bi svakom ugodio

Da sam se rodio kao žena, sigurno bih postao prostitutka. Budući da sam se rodio kao muškarac, stalno sam žudio za ženama… :)
da-sam-se-rodio-kao-ena-sigurno-bih-postao-prostitutka-budui-da-sam-se-rodio-kao-mukarac-stalno-sam-udio-za-enama
Blago svakom ko ima nekog u svakom danu, na telepatskim dužinama, prkoseći daljinama!
blago-svakom-ko-ima-nekog-u-svakom-danu-na-telepatskim-inama-prkosei-daljinama
Jos se nije rodio taj muskarac zbog kojeg cu JA na dijetu! ;)
jos-se-nije-rodio-taj-muskarac-zbog-kojeg-cu-ja-na-dijetu