Nije siromah ko malo ima, već ko mnogo želi.


nije-siromah-ko-malo-ima-ve-ko-mnogo-eli
srpske poslovicenijesiromahkomaloimavećmnogoželinije siromahsiromah koko malomalo imaveć koko mnogomnogo želinije siromah kosiromah ko maloko malo imaveć ko mnogoko mnogo želinije siromah ko malosiromah ko malo imaveć ko mnogo želinije siromah ko malo ima

Ko ima mnogo novaca, a nema djece nije bogat, ko ima mnogo djece a nema novaca nije siromah. -Kineske poslovice
ko-ima-mnogo-novaca-a-nema-djece-nije-bogat-ko-ima-mnogo-djece-a-nema-novaca-nije-siromah
Nije zdrava ona pamet koja mnogo zna, a malo može. -Duško Radović
nije-zdrava-ona-pamet-koja-mnogo-zna-a-malo-moe
Nije dovoljno samo živeti! – reče leptir, Potrebno je imati malo sunca, malo slobode i malo cveća! -Hans Kristijan Andersen
nije-dovoljno-samo-iveti-ree-leptir-potrebno-imati-malo-sunca-malo-slobode-i-malo-cvea
Nije srećan onaj ko ima sve a hoće više, vec je srećan onaj ko ima malo a dosta mu. Ogledni se na njega pa ćeš na drugom svijetu imati sve što poželiš. -Poslovice korisnika
nije-srean-onaj-ko-ima-sve-a-hoe-vie-vec-srean-onaj-ko-ima-malo-a-dosta-mu-ogledni-se-na-njega-pa-e-na-drugom-svijetu-imati-sve-to-poeli
Nije srecan onaj koji puno ima, nego onaj kome malo treba…
nije-srecan-onaj-koji-puno-ima-nego-onaj-kome-malo-treba