Nije sramota biti dužan, već dug ne vratiti.


nije-sramota-biti-an-ve-dug-ne-vratiti
narodne poslovicenijesramotabitidužanvećdugnevratitinije sramotasramota bitibiti dužanveć dugdug nene vratitinije sramota bitisramota biti dužanveć dug nedug ne vratitinije sramota biti dužanveć dug ne vratiti

Nije sramota ne znati, sramota je neznati.
nije-sramota-ne-znati-sramota-neznati
Nije izgubio onaj koji je izgubio, već onaj koji hoće izbubljeno vratiti. -Italijanske poslovice
nije-izgubio-onaj-koji-izgubio-ve-onaj-koji-hoe-izbubljeno-vratiti
Život je poput priče, nije važno koliko je dug, već koliko je dobar. Ono što je prošlo, više ne postoji, ono što će biti, još nije došlo. Postoji samo ...
ivot-poput-prie-nije-vano-koliko-dug-ve-koliko-dobar-ono-to-prolo-vie-ne-postoji-ono-to-e-biti-jo-nije-dolo-postoji-samo
Ako sad nisi ti, nikad to nećeš ni biti. Nije sve u svoje vreme, već sve u tvoje vreme. -Miroslav Mika Antić
ako-sad-nisi-ti-nikad-to-nee-biti-nije-sve-u-svoje-vreme-ve-sve-u-tvoje-vreme