Nije sramota biti dužan, već dug ne vratiti.


nije-sramota-biti-an-ve-dug-ne-vratiti
narodne poslovicenijesramotabitidužanvećdugnevratitinije sramotasramota bitibiti dužanveć dugdug nene vratitinije sramota bitisramota biti dužanveć dug nedug ne vratitinije sramota biti dužanveć dug ne vratiti

Nije sramota ne znati, sramota je neznati.Nije sramota pasti, sramota je ne dići se.Nije izgubio onaj koji je izgubio, već onaj koji hoće izbubljeno vratiti.Nije sramota učiti nego ne znati.Život je poput priče, nije važno koliko je dug, već koliko je dobar. Ono što je prošlo, više ne postoji, ono što će biti, još nije došlo. Postoji samo ...Ako sad nisi ti, nikad to nećeš ni biti. Nije sve u svoje vreme, već sve u tvoje vreme.