Nije sreća biti voljen. Svako voli sebe, ali voljeti drugog, to je sreća!


nije-srea-biti-voljen-svako-voli-sebe-ali-voljeti-drugog-to-srea
herman hesenijesrećabitivoljensvakovolisebealivoljetidrugogtosrećanije srećasreća bitibiti voljensvako volivoli sebeali voljetivoljeti drugogje srećanije sreća bitisreća biti voljensvako voli sebeali voljeti drugognije sreća biti voljen

Nije sreća biti voljen. Svako voli sebe, ali voleti drugog, to je sreća! -Herman Hese
nije-srea-biti-voljen-svako-voli-sebe-ali-voleti-drugog-to-srea
Postoji samo jedna sreća u životu, a ona se sastoji  u tome da čovek bude voljen. -Žorž Sand
postoji-samo-jedna-srea-u-ivotu-a-ona-se-sastoji-u-tome-da-ovek-bude-voljen
Ako me ti ne voliš – ja neću biti voljen; ali ako ja tebe ne volim – ja ne znam kako se voli. -Semjuel Beket
ako-me-ti-ne-voli-ja-neu-biti-voljen-ali-ako-ja-tebe-ne-volim-ja-ne-znam-kako-se-voli