Nije teško kad biju, teško je kad čekaš. Gledaš i čekaš, pa boli unaprijed. Boli i poslije, ali je to lakše.


nije-teko-kad-biju-teko-kad-eka-gleda-i-eka-pa-boli-unaprijed-boli-i-poslije-ali-to-lake
meša selimovićnijetekokadbijučekagledačekapaboliunaprijedboliposlijealitolakenije teškoteško kadkad bijuteško jeje kadkad čekašgledaš ii čekašpa boliboli unaprijedboli ii poslijeali jenije teško kadteško kad bijuteško je kadje kad čekašgledaš i čekašpa boli unaprijedboli i poslijeje to lakšenije teško kad bijuteško je kad čekašali je to lakše

Ništa nije teško kad se voli.
ni-nije-teko-kad-se-voli
Voleti nekog ko te ne voli, isto je kao da na železničkoj stanici čekaš avion.
voleti-nekog-ko-te-ne-voli-isto-kao-da-na-eleznikoj-stanici-eka-avion