Nije ubica samo onaj koji nekom život oduzme, već i onaj koji drugom smrt poželi.


nije-ubica-samo-onaj-koji-nekom-ivot-oduzme-ve-i-onaj-koji-drugom-smrt-poeli
poslovice korisnikanijeubicasamoonajkojinekomživotoduzmevećdrugomsmrtpoželinije ubicaubica samosamo onajonaj kojikoji nekomnekom životživot oduzmeveć ii onajonaj kojikoji drugomdrugom smrtsmrt poželinije ubica samoubica samo onajsamo onaj kojionaj koji nekomkoji nekom životnekom život oduzmeveć i onaji onaj kojionaj koji drugomkoji drugom smrtdrugom smrt poželinije ubica samo onajubica samo onaj kojisamo onaj koji nekomonaj koji nekom životkoji nekom život oduzmeveć i onaj kojii onaj koji drugomonaj koji drugom smrtkoji drugom smrt poželinije ubica samo onaj kojiubica samo onaj koji nekomsamo onaj koji nekom životonaj koji nekom život oduzmeveć i onaj koji drugomi onaj koji drugom smrtonaj koji drugom smrt poželi

Nije najveća budala onaj koji ne zna da čita, već onaj koji misli da je sve što pročita istina. -Ivo Andrić
nije-najvea-budala-onaj-koji-ne-zna-da-ita-ve-onaj-koji-misli-da-sve-to-proita-istina
Nije izgubio onaj koji je izgubio, već onaj koji hoće izbubljeno vratiti. -Italijanske poslovice
nije-izgubio-onaj-koji-izgubio-ve-onaj-koji-hoe-izbubljeno-vratiti
Nije najveća budala onaj koji ne ume da čita, nego onaj koji misli da je sve ono što pročita istina. -Ivo Andrić
nije-najvea-budala-onaj-koji-ne-ume-da-ita-nego-onaj-koji-misli-da-sve-ono-to-proita-istina
Nije srecan onaj koji puno ima, nego onaj kome malo treba…
nije-srecan-onaj-koji-puno-ima-nego-onaj-kome-malo-treba
Neću sakriti od vas ništa bitno od onoga što sam video, jer pravi prijatelj, nije onaj koji vam laska, već onaj koji vam kaže istinu, celu istinu. -Arčibald Rajs
neu-sakriti-od-vas-bitno-od-onoga-to-sam-video-jer-pravi-prijatelj-nije-onaj-koji-vam-laska-ve-onaj-koji-vam-kae-istinu-celu-istinu