Nije važno koliko si dugo živeo, nego koliko si živeo kako valja.


nije-vano-koliko-dugo-iveo-nego-koliko-iveo-kako-valja
latinske poslovicenijevažnokolikodugoživeonegoživeokakovaljanije važnovažno kolikokoliko sisi dugodugo živeonego kolikokoliko sisi živeoživeo kakokako valjanije važno kolikovažno koliko sikoliko si dugosi dugo živeonego koliko sikoliko si živeosi živeo kakoživeo kako valjanije važno koliko sivažno koliko si dugokoliko si dugo živeonego koliko si živeokoliko si živeo kakosi živeo kako valjanije važno koliko si dugovažno koliko si dugo živeonego koliko si živeo kakokoliko si živeo kako valja

Nije važno koliko radiš, već je važno koliko ljubavi unosiš u ono što radiš i koliko to daruješ drugima. -Majka Tereza
nije-vano-koliko-radi-ve-vano-koliko-ljubavi-unosi-u-ono-to-radi-i-koliko-to-daruje-drugima
Nije važno koliko radiš, već je važno koliko ljubavi unosiš u ono što radiš i koliko to daruješ drugima -Majka Tereza
nije-vano-koliko-radi-ve-vano-koliko-ljubavi-unosi-u-ono-to-radi-i-koliko-to-daruje-drugima
Nije važno koliko sporo ideš ukoliko ne staneš. -Konfučije
nije-vano-koliko-sporo-ide-ukoliko-ne-stane
Život bilo kojeg čoveka se završava na isti način. Jedina razlika su detalji kako je ko živeo i kako je ko umro. -Ernest Hemingvej
ivot-bilo-kojeg-oveka-se-zavrava-na-isti-nain-jedina-razlika-su-detalji-kako-ko-iveo-i-kako-ko-umro
Dovoljno sam živeo da bih vidio kako razlike među ljudima rađaju mržnju. -Stendal
dovoljno-sam-iveo-da-bih-vidio-kako-razlike-meu-ljudima-raaju-mrnju
Život je poput priče, nije važno koliko je dug, već koliko je dobar. Ono što je prošlo, više ne postoji, ono što će biti, još nije došlo. Postoji samo ...
ivot-poput-prie-nije-vano-koliko-dug-ve-koliko-dobar-ono-to-prolo-vie-ne-postoji-ono-to-e-biti-jo-nije-dolo-postoji-samo