Nije važno koliko radiš, već je važno koliko ljubavi unosiš u ono što radiš i koliko to daruješ drugima


nije-vano-koliko-radi-ve-vano-koliko-ljubavi-unosi-u-ono-to-radi-i-koliko-to-daruje-drugima
majka terezanijevažnokolikoradivećljubaviunosionotoraditodarujedrugimanije važnovažno kolikokoliko radišveć jeje važnovažno kolikokoliko ljubaviljubavi unosišunosiš uu onoono štošto radišradiš ii kolikodaruješ drugimanije važno kolikovažno koliko radišveć je važnoje važno kolikovažno koliko ljubavikoliko ljubavi unosišljubavi unosiš uunosiš u onou ono štoono što radiššto radiš iradiš i kolikokoliko to daruješnije važno koliko radišveć je važno kolikoje važno koliko ljubavivažno koliko ljubavi unosiškoliko ljubavi unosiš uljubavi unosiš u onounosiš u ono štou ono što radišono što radiš išto radiš i kolikoi koliko to daruješkoliko to daruješ drugimaveć je važno koliko ljubavije važno koliko ljubavi unosišvažno koliko ljubavi unosiš ukoliko ljubavi unosiš u onoljubavi unosiš u ono štounosiš u ono što radišu ono što radiš iono što radiš i kolikoradiš i koliko to daruješi koliko to daruješ drugima

Nije važno koliko radiš, već je važno koliko ljubavi unosiš u ono što radiš i koliko to daruješ drugima. -Majka Tereza
nije-vano-koliko-radi-ve-vano-koliko-ljubavi-unosi-u-ono-to-radi-i-koliko-to-daruje-drugima
Život je poput priče, nije važno koliko je dug, već koliko je dobar. Ono što je prošlo, više ne postoji, ono što će biti, još nije došlo. Postoji samo ...
ivot-poput-prie-nije-vano-koliko-dug-ve-koliko-dobar-ono-to-prolo-vie-ne-postoji-ono-to-e-biti-jo-nije-dolo-postoji-samo
Nije važno koliko sporo ideš ukoliko ne staneš. -Konfučije
nije-vano-koliko-sporo-ide-ukoliko-ne-stane
Nije problem šta radiš nego kako radiš. Kada shvatiš ono što sada ne shvataš postaćeš zrela osoba.
nije-problem-radi-nego-kako-radi-kada-shvati-ono-to-sada-ne-shvata-postae-zrela-osoba