Nije važno koliko sporo ideš ukoliko ne staneš.


nije-vano-koliko-sporo-ide-ukoliko-ne-stane
konfučijenijevažnokolikosporoideukolikonestanenije važnovažno kolikokoliko sporosporo idešideš ukolikoukoliko nene stanešnije važno kolikovažno koliko sporokoliko sporo idešsporo ideš ukolikoideš ukoliko neukoliko ne stanešnije važno koliko sporovažno koliko sporo ideškoliko sporo ideš ukolikosporo ideš ukoliko neideš ukoliko ne stanešnije važno koliko sporo idešvažno koliko sporo ideš ukolikokoliko sporo ideš ukoliko nesporo ideš ukoliko ne staneš

Nije važno koliko radiš, već je važno koliko ljubavi unosiš u ono što radiš i koliko to daruješ drugima. -Majka Tereza
nije-vano-koliko-radi-ve-vano-koliko-ljubavi-unosi-u-ono-to-radi-i-koliko-to-daruje-drugima
Nije važno koliko radiš, već je važno koliko ljubavi unosiš u ono što radiš i koliko to daruješ drugima -Majka Tereza
nije-vano-koliko-radi-ve-vano-koliko-ljubavi-unosi-u-ono-to-radi-i-koliko-to-daruje-drugima
Nije bitno koliko se sporo krećeš sve dok ne staješ. -Konfučije
nije-bitno-koliko-se-sporo-kree-sve-dok-ne-staje