Nije važno šta čovek pije, kaže mi prijatelj, već u koga gleda dok pije.


nije-vano-ovek-pije-kae-mi-prijatelj-ve-u-koga-gleda-dok-pije
momo kapornijevažnotačovekpijekažemiprijateljvećkogagledadokpijenije važnovažno štašta čovekčovek pijekaže mimi prijateljveć uu kogakoga gledagleda dokdok pijenije važno štavažno šta čovekšta čovek pijekaže mi prijateljveć u kogau koga gledakoga gleda dokgleda dok pijenije važno šta čovekvažno šta čovek pijeveć u koga gledau koga gleda dokkoga gleda dok pijenije važno šta čovek pijeveć u koga gleda doku koga gleda dok pije

Nije važno šta čovjek pije, kaže mi prijatelj, već u koga gleda dok pije. -Momo Kapor
nije-vano-ovjek-pije-kae-mi-prijatelj-ve-u-koga-gleda-dok-pije
Čovek treba više da razmišlja sa kim jede i pije nego šta jede i pije. -Seneka
ovek-treba-vie-da-razmilja-kim-jede-i-pije-nego-jede-i-pije
To je nevolja sa pijancem: suviše pije kad se uzbudi, suviše pije kad mu je dosadno, suviše pije ako ima sreće, suviše pije ako nema sreće i tako dalje. -Čarls Bukovski
to-nevolja-pijancem-suvie-pije-kad-se-uzbudi-suvie-pije-kad-mu-dosadno-suvie-pije-ako-ima-sree-suvie-pije-ako-nema-sree-i-tako-dalje
Vrlina je kao žeđ, kad čovek počne da je pije, sve više žedni i sve više traži da je pije. Onaj ko počne vežbati vrlinu milosrđa ne zna meru u tome niti priznaje ikakvu meru. -Nikolaj Velimirović
vrlina-kao-e-kad-ovek-pone-da-pije-sve-vie-edni-i-sve-vie-trai-da-pije-onaj-ko-pone-vebati-vrlinu-milosra-ne-zna-meru-u-tome-niti-priznaje-ikakvu
Ko pije vino, ne poznaje njegovu štetnost; ko ga ne pije, ne poznaje njegove koristi. -Japanska poslovica
ko-pije-vino-ne-poznaje-njegovu-tetnost-ko-ga-ne-pije-ne-poznaje-njegove-koristi