Nijedan mudar čovjek nije nikad poželio da bude mlađi.


nijedan-mudar-ovjek-nije-nikad-poelio-da-bude-mlai
jonathan swiftnijedanmudarčovjeknijenikadpoželiodabudemlađinijedan mudarmudar čovjekčovjek nijenije nikadnikad poželiopoželio dada budebude mlađinijedan mudar čovjekmudar čovjek niječovjek nije nikadnije nikad poželionikad poželio dapoželio da budeda bude mlađinijedan mudar čovjek nijemudar čovjek nije nikadčovjek nije nikad poželionije nikad poželio danikad poželio da budepoželio da bude mlađinijedan mudar čovjek nije nikadmudar čovjek nije nikad poželiočovjek nije nikad poželio danije nikad poželio da budenikad poželio da bude mlađi

Briga nas treba navesti na djelovanje - ne na depresiju. Nijedan čovjek nije slobodan ukoliko ne može kontrolisati sam sebe. -Pitagora
briga-nas-treba-navesti-na-djelovanje-ne-na-depresiju-nijedan-ovjek-nije-slobodan-ukoliko-ne-moe-kontrolisati-sam-sebe
Je li čovjek pametan možete pogoditi po njegovim odgovorima. Je li čovjek mudar možete pogoditi po njegovim pitanjima. -Naguib Mahfouz
je-li-ovjek-pametan-moete-pogoditi-po-njegovim-odgovorima-je-li-ovjek-mudar-moete-pogoditi-po-njegovim-pitanjima
Onaj ko nikad nije pogrešio, nikad nije pokušao napraviti nešto novo. -Albert Ajnštajn
onaj-ko-nikad-nije-pogreio-nikad-nije-pokuao-napraviti-neto-novo
Nijedan osjećaj čovjek ne podnosi tako teško kao sažaljenje, pogotovo ako ga zaslužuje. Mržnja ga krijepi, daje mu života, budi u njemu osvetu; samilost ubija i još više slabi njegovu nemoć. -Onore de Balzak
nijedan-osjeaj-ovjek-ne-podnosi-tako-teko-kao-aljenje-pogotovo-ako-ga-zasluuje-mrnja-ga-krijepi-daje-mu-ivota-budi-u-njemu-osvetu-samilost-ubija-i-jo