Nijedan od smrtnika nije u svemu sretan.


nijedan-od-smrtnika-nije-u-svemu-sretan
latinske poslovicenijedanodsmrtnikanijesvemusretannijedan odod smrtnikasmrtnika nijenije uu svemusvemu sretannijedan od smrtnikaod smrtnika nijesmrtnika nije unije u svemuu svemu sretannijedan od smrtnika nijeod smrtnika nije usmrtnika nije u svemunije u svemu sretannijedan od smrtnika nije uod smrtnika nije u svemusmrtnika nije u svemu sretan

Ne trudi se da o svemu znaš sve, da ne bi u svemu postao neznalica. -Demokrit
ne-trudi-se-da-o-svemu-zna-sve-da-ne-bi-u-svemu-postao-neznalica
Nijedan život nije potpun bez mrvice ludila. -Paulo Koeljo
nijedan-ivot-nije-potpun-bez-mrvice-ludila
Razgovarajmo o svemu, a o svemu jedino i umem govoriti. -Matija Bećković
razgovarajmo-o-svemu-a-o-svemu-jedino-i-umem-govoriti
Nijedan mudar čovjek nije nikad poželio da bude mlađi. -Jonathan Swift
nijedan-mudar-ovjek-nije-nikad-poelio-da-bude-mlai