Nijedan osjećaj čovjek ne podnosi tako teško kao sažaljenje, pogotovo ako ga zaslužuje. Mržnja ga krijepi, daje mu života, budi u njemu osvetu; samilost ubija i još više slabi njegovu nemoć.


nijedan-osjeaj-ovjek-ne-podnosi-tako-teko-kao-aljenje-pogotovo-ako-ga-zasluuje-mrnja-ga-krijepi-daje-mu-ivota-budi-u-njemu-osvetu-samilost-ubija-i-jo
onore de balzaknijedanosjećajčovjeknepodnositakotekokaosažaljenjepogotovoakogazaslužujemržnjakrijepidajemuživotabudinjemuosvetusamilostubijajovieslabinjegovunemoćnijedan osjećajosjećaj čovjekčovjek nene podnosipodnosi takotako teškoteško kaokao sažaljenjepogotovo akoako gaga zaslužujemržnja gaga krijepidaje mumu životabudi uu njemunjemu osvetusamilost ubijaubija ii jošjoš viševiše slabislabi njegovunjegovu nemoćnijedan osjećaj čovjekosjećaj čovjek nečovjek ne podnosine podnosi takopodnosi tako teškotako teško kaoteško kao sažaljenjepogotovo ako gaako ga zaslužujemržnja ga krijepidaje mu životabudi u njemuu njemu osvetusamilost ubija iubija i joši još višejoš više slabiviše slabi njegovuslabi njegovu nemoć

Ako si kamen budi ljubak, ako si biljka budi osjetljiv, ako si čovjek budi ljubav. -Viktor Igo
ako-kamen-budi-ljubak-ako-biljka-budi-osjetljiv-ako-ovjek-budi-ljubav
Znam, ne smijemo biti slabi i tužni ako smo pravi vjernici, ali to znam uzalud. Slab sam i tužan, i ne mislim da li sam pravi vjernik ili čovjek izgubljen u gluhoj samoći svijeta. -Meša Selimović
znam-ne-smijemo-biti-slabi-i-ako-smo-pravi-vjernici-ali-to-znam-uzalud-slab-sam-i-an-i-ne-mislim-da-li-sam-pravi-vjernik-ili-ovjek-izgubljen-u-gluhoj