Nijedan put nije bolje nego prvi put. Nije me briga što bilo ko kaže.


nijedan-put-nije-bolje-nego-prvi-put-nije-me-briga-to-bilo-ko-kae
Čarls bukovskinijedanputnijeboljenegoprviputnijemebrigatobilokokaženijedan putput nijenije boljebolje negonego prviprvi putnije meme brigabriga štošto bilobilo koko kaženijedan put nijeput nije boljenije bolje negobolje nego prvinego prvi putnije me brigame briga štobriga što bilošto bilo kobilo ko kaženijedan put nije boljeput nije bolje negonije bolje nego prvibolje nego prvi putnije me briga štome briga što bilobriga što bilo košto bilo ko kaženijedan put nije bolje negoput nije bolje nego prvinije bolje nego prvi putnije me briga što bilome briga što bilo kobriga što bilo ko kaže

Ako prejako pritisniš mačku, psa, bilo šta, uplašit će se prvi put, drugi put… treći put će stisnuti zube i postat će tigar. -Kemal Jašar
ako-prejako-pritisni-ku-psa-bilo-uplait-e-se-prvi-put-drugi-put-trei-put-e-stisnuti-zube-i-postat-e-tigar
Nisam osećao da diram u tuđe ni kada te prvi put videh i poželeh. Oduvek si bila moja više nego što sam ja svoj, i više nego si i sama svoja. -Miroslav Mika Antić
nisam-oseao-da-diram-u-e-kada-te-prvi-put-videh-i-poeleh-oduvek-bila-moja-vie-nego-to-sam-ja-svoj-i-vie-nego-i-sama-svoja
Dobro delo dva puta pruža zadovoljstvo: prvi put kad ga činiš i drugi put kad vidiš njegove plodove.
dobro-delo-dva-puta-prua-zadovoljstvo-prvi-put-kad-ga-ini-i-drugi-put-kad-vidi-njegove-plodove
Imam svoj put, put potrage za ljubavlju i činim sve što je moguće da ga pređem s dostojanstvom. -Paulo Koeljo
imam-svoj-put-put-potrage-za-ljubavlju-i-inim-sve-to-mogue-da-ga-preem-s-dostojanstvom