Nijedna nesreća ne dolazi sama.


nijedna-nesrea-ne-dolazi-sama
latinske poslovicenijednanesrećanedolazisamanijedna nesrećanesreća nene dolazidolazi samanijedna nesreća nenesreća ne dolazine dolazi samanijedna nesreća ne dolazinesreća ne dolazi samanijedna nesreća ne dolazi sama

Kada je sujeta prisutna onda dolazi do gordosti, svađe. Nije nesreća što mi imamo suprotna gledišta, jer se stvar mora sagledati sa više strana. -Patrijarh Pavle
kada-sujeta-prisutna-onda-dolazi-do-gordosti-svae-nije-nesrea-to-mi-imamo-suprotna-gledi-jer-se-stvar-mora-sagledati-vie-strana