Nijedna se ljubav ne može dugo kriti.


nijedna-se-ljubav-ne-moe-dugo-kriti
latinske poslovicenijednaseljubavnemožedugokritinijedna sese ljubavljubav nene možemože dugodugo kritinijedna se ljubavse ljubav neljubav ne možene može dugomože dugo kritinijedna se ljubav nese ljubav ne moželjubav ne može dugone može dugo kritinijedna se ljubav ne možese ljubav ne može dugoljubav ne može dugo kriti

Nijedna devojka ne ulazi u vezu sa lošim dečkom jer je glupa pa ne zna kakav je, već se nada da baš ona može da ga promeni.
nijedna-devojka-ne-ulazi-u-vezu-loim-dekom-jer-glupa-pa-ne-zna-kakav-ve-se-nada-da-ba-ona-moe-da-ga-promeni