Nikad još nije bilo nezanimljiva života... I iza najdosadnije vanjštine skrivaju se drama, komedija i tragedija.


nikad-jo-nije-bilo-nezanimljiva-ivota-i-iza-najdosadnije-vanjtine-skrivaju-se-drama-komedija-i-tragedija
mark tvennikadjonijebilonezanimljivaživotaizanajdosadnijevanjtineskrivajusedramakomedijatragedijanikad jošjoš nijenije bilobilo nezanimljivanezanimljiva životaživota ii izaiza najdosadnijenajdosadnije vanjštinevanjštine skrivajuskrivaju sese dramakomedija ii tragedijanikad još nijejoš nije bilonije bilo nezanimljivabilo nezanimljiva životanezanimljiva života iživota i izai iza najdosadnijeiza najdosadnije vanjštinenajdosadnije vanjštine skrivajuvanjštine skrivaju seskrivaju se dramakomedija i tragedijanikad još nije bilojoš nije bilo nezanimljivanije bilo nezanimljiva životabilo nezanimljiva života inezanimljiva života i izaživota i iza najdosadnijei iza najdosadnije vanjštineiza najdosadnije vanjštine skrivajunajdosadnije vanjštine skrivaju sevanjštine skrivaju se dramanikad još nije bilo nezanimljivajoš nije bilo nezanimljiva životanije bilo nezanimljiva života ibilo nezanimljiva života i izanezanimljiva života i iza najdosadniježivota i iza najdosadnije vanjštinei iza najdosadnije vanjštine skrivajuiza najdosadnije vanjštine skrivaju senajdosadnije vanjštine skrivaju se drama

Život je komedija za one koji misle, a tragedija za one koji osećaju. -Pablo Pikaso
ivot-komedija-za-one-koji-misle-a-tragedija-za-one-koji-oseaju
Nikad joj nije rekao ništa, ni hvala čak. Ne rečima. A svim drugim, očima, pogledom, celim bićem govorio je više nego što joj je bilo kad i bilo ko i bilo ...
nikad-joj-nije-rekao-hvala-ak-ne-reima-a-svim-drugim-oima-pogledom-celim-biem-govorio-vie-nego-to-joj-bilo-kad-i-bilo-ko-i-bilo
Na pozornici se prvo digne zavjesa pa se tada odigrava drama. U životu to drugačije biva: najprije se odigra drama pa se onda podigne zavjesa. -Branislav Nušić
na-pozornici-se-prvo-digne-zavjesa-pa-se-tada-odigrava-drama-u-ivotu-to-drugaije-biva-najprije-se-odigra-drama-pa-se-onda-podigne-zavjesa
Na pozornici se prvo digne zavesa pa se tada odigrava drama. U životu to drugačije biva: prvo se odigra drama pa se onda podigne zavesa. -Branislav Nušić
na-pozornici-se-prvo-digne-zavesa-pa-se-tada-odigrava-drama-u-ivotu-to-drugaije-biva-prvose-odigra-drama-pa-se-onda-podigne-zavesa
Iako nije bio česta pojava ili ga uopšte nije bilo, smeh postaje kao deo svakodnevnog života. -Bob Marli
iako-nije-bio-esta-pojava-ili-ga-uopte-nije-bilo-smeh-postaje-kao-deo-svakodnevnog-ivota