Nikad joj nije rekao ništa, ni hvala čak. Ne rečima. A svim drugim, očima, pogledom, celim bićem govorio je više nego što joj je bilo kad i bilo ko i bilo ...


nikad-joj-nije-rekao-hvala-ak-ne-reima-a-svim-drugim-oima-pogledom-celim-biem-govorio-vie-nego-to-joj-bilo-kad-i-bilo-ko-i-bilo
nikadjojnijerekaonitahvalačaknerečimasvimdrugimočimapogledomcelimbićemgovoriovienegotobilokadkonikad jojjoj nijenije rekaorekao ništani hvalahvala čakne rečimasvim drugimcelim bićembićem govoriogovorio jeje viševiše negonego štošto jojjoj jeje bilobilo kadkad ii bilobilo koko ii bilobilonikad joj nijejoj nije rekaonije rekao ništani hvala čaka svim drugimcelim bićem govoriobićem govorio jegovorio je višeje više negoviše nego štonego što jojšto joj jejoj je biloje bilo kadbilo kad ikad i biloi bilo kobilo ko iko i biloi bilo

Nije bilo moderno prvi se javljati devojci. Moj drug je propustio nekoliko dana, pa nedelju, pa nekoliko nedelja. Onda više nije znao šta bi joj rekao. -Đorđe Balašević
nije-bilo-moderno-prvi-se-javljati-devojci-moj-drug-propustio-nekoliko-dana-pa-nedelju-pa-nekoliko-nedelja-onda-vie-nije-znao-bi-joj-rekao
Šta bi bilo kad bi bilo? A ja se pitam šta bi bilo da nije bilo? :)
bi-bilo-kad-bi-bilo-a-ja-se-pitam-bi-bilo-da-nije-bilo