Nikad joj nisam rekao ni da sam usput prešao na desetine bezimenih rečica koje sam nazvao po njoj.


nikad-joj-nisam-rekao-da-sam-usput-preao-na-desetine-bezimenih-reica-koje-sam-nazvao-po-njoj
Đorđe balaševićnikadjojnisamrekaodasamusputpreaonadesetinebezimenihrečicakojenazvaoponjojnikad jojjoj nisamnisam rekaorekao nini dada samsam usputusput prešaoprešao nana desetinedesetine bezimenihbezimenih rečicarečica kojekoje samsam nazvaonazvao popo njojnikad joj nisamjoj nisam rekaonisam rekao nirekao ni dani da samda sam usputsam usput prešaousput prešao naprešao na desetinena desetine bezimenihdesetine bezimenih rečicabezimenih rečica kojerečica koje samkoje sam nazvaosam nazvao ponazvao po njojnikad joj nisam rekaojoj nisam rekao ninisam rekao ni darekao ni da samni da sam usputda sam usput prešaosam usput prešao nausput prešao na desetineprešao na desetine bezimenihna desetine bezimenih rečicadesetine bezimenih rečica kojebezimenih rečica koje samrečica koje sam nazvaokoje sam nazvao posam nazvao po njojnikad joj nisam rekao nijoj nisam rekao ni danisam rekao ni da samrekao ni da sam usputni da sam usput prešaoda sam usput prešao nasam usput prešao na desetineusput prešao na desetine bezimenihprešao na desetine bezimenih rečicana desetine bezimenih rečica kojedesetine bezimenih rečica koje sambezimenih rečica koje sam nazvaorečica koje sam nazvao pokoje sam nazvao po njoj

Nikad je nisam prevario, nasmejao sam je za tri života, poklonio sam joj lančić sa malom zlatnom gitarom. Ali, nisam je voleo, neka mi Bog oprosti. A ipak, govorila je da sam njeno sve. -Đorđe Balašević
nikad-nisam-prevario-nasmejao-sam-za-tri-ivota-poklonio-sam-joj-lani-malom-zlatnom-gitarom-ali-nisam-voleo-neka-mi-bog-oprosti-a-ipak-govorila-da
Nikad nisam rekao da su glumci stoka. Zapravo sam rekao da bi se prema njima trebalo ponašati kao prema stoci. -Alfred Hičkok
nikad-nisam-rekao-da-su-glumci-stoka-zapravo-sam-rekao-da-bi-se-prema-njima-trebalo-ponaati-kao-prema-stoci
Neko je nazvao sve novine u Njujorku i rekao im da sam umro. Kasnije su mi rekli da je to bila moja bivša žena, a pošto sam ih imao nekoliko ni na jednu ne možeš upreti prstom. -Ričard Prajor
neko-nazvao-sve-novine-u-njujorkui-rekao-im-da-sam-umro-kasnije-su-mi-rekli-da-to-bila-moja-biva-ena-a-poto-sam-ih-imao-nekoliko-na-jednu-ne-moe
Stavio sam joj ruku ispod brade i pokušao vrlo nespretno da joj okrenem glavu prema meni. Nikada nisam bio opušten u takvim situacijama. Onda sam joj dao lagani poljubac. -Čarls Bukovski
stavio-sam-joj-ruku-ispod-brade-i-pokuao-vrlo-nespretno-da-joj-okrenem-glavu-prema-meni-nikada-nisam-bio-oputen-u-takvim-situacijama-onda-sam-joj-dao