Nikad ne možemo imati čvrsto poverenje u vlast prevelikih ovlasti.


nikad-ne-moemo-imati-vrsto-poverenje-u-vlast-prevelikih-ovlasti
tacitnikadnemožemoimatičvrstopoverenjevlastprevelikihovlastinikad nene možemomožemo imatiimati čvrstočvrsto poverenjepoverenje uu vlastvlast prevelikihprevelikih ovlastinikad ne možemone možemo imatimožemo imati čvrstoimati čvrsto poverenječvrsto poverenje upoverenje u vlastu vlast prevelikihvlast prevelikih ovlastinikad ne možemo imatine možemo imati čvrstomožemo imati čvrsto poverenjeimati čvrsto poverenje učvrsto poverenje u vlastpoverenje u vlast prevelikihu vlast prevelikih ovlastinikad ne možemo imati čvrstone možemo imati čvrsto poverenjemožemo imati čvrsto poverenje uimati čvrsto poverenje u vlastčvrsto poverenje u vlast prevelikihpoverenje u vlast prevelikih ovlasti

Nikad ne odoli iskušenju: probaj sve, a čvrsto zadrži ono što je dobro. -Bernard Shaw
nikad-ne-odoli-iskuenju-probaj-sve-a-vrsto-zadri-ono-to-dobro
Nikad me zapravo nisi upoznao. Možda izgledam slaba na tebe, ali ako čvrsto odlučim mogu razbiti i tu ljubav. Onda ćeš videti koliko sam sposobna za sve, pa ...
nikad-me-zapravo-nisi-upoznao-moda-izgledam-slaba-na-tebe-ali-ako-vrsto-odluim-mogu-razbiti-i-ljubav-onda-e-videti-koliko-sam-sposobna-za-sve-pa
Život nije lagan za bilo koga od nas. Ali šta činiti? Mi moramo biti uporni i iznad svega imati poverenje u nas same. Moramo verovati da smo nadareni za nešto i da se to mora ostvariti. -Marija Kiri
ivot-nije-lagan-za-bilo-koga-od-nas-ali-initi-mi-moramo-biti-uporni-i-iznad-svega-imati-poverenje-u-nas-same-moramo-verovati-da-smo-nadareni-za-neto
Tako je to sa lovom. Ne možeš je imati ni previše ni premalo. Nikad tako puno da je ne bi poželeo još, i nikad tako malo da ne bi moglo biti i manje. To pouzdano znam. -Đorđe Balašević
tako-to-lovom-ne-moe-imati-previe-premalo-nikad-tako-puno-da-ne-bi-poeleo-jo-i-nikad-tako-malo-da-ne-bi-moglo-biti-i-manje-to-pouzdano-znam
Ne možemo da utičemo na to s koje će strane vetar duvati ali možemo da podesimo jedra.
ne-moemo-da-utiemo-na-to-s-koje-e-strane-vetar-duvati-ali-moemo-da-podesimo-jedra