Nikad ne obeshrabruj nekoga ko kontinuirano napreduje, bez obzira kako sporo.


nikad-ne-obeshrabruj-nekoga-ko-kontinuirano-napreduje-bez-obzira-kako-sporo
platonnikadneobeshrabrujnekogakokontinuiranonapredujebezobzirakakosporonikad nene obeshrabrujobeshrabruj nekoganekoga koko kontinuiranokontinuirano napredujebez obziraobzira kakokako sporonikad ne obeshrabrujne obeshrabruj nekogaobeshrabruj nekoga konekoga ko kontinuiranoko kontinuirano napredujebez obzira kakoobzira kako sporonikad ne obeshrabruj nekogane obeshrabruj nekoga koobeshrabruj nekoga ko kontinuiranonekoga ko kontinuirano napredujebez obzira kako sporonikad ne obeshrabruj nekoga kone obeshrabruj nekoga ko kontinuiranoobeshrabruj nekoga ko kontinuirano napreduje

Nikad ne obeshrabruj nekoga ko kontinuisano napreduje, bez obzira kako sporo. -Platon
nikad-ne-obeshrabruj-nekoga-ko-kontinuisano-napreduje-bez-obzira-kako-sporo
Budi uporan bez obzira koliko se sporo morao kretati. Sa upornošću će doći i uspeh. -Napoleon Hil
budi-uporan-bez-obzira-koliko-se-sporo-morao-kretati-sa-upornou-e-doi-i-uspeh
General koji napreduje bez gramzivosti za slavom i koji se povlači bez straha od sramote, koji samo razmišlja kako da zaštiti svoju zemlju i da dobro služi svome vladaru je dragulj kraljevstva. -Sun Tzu
general-koji-napreduje-bez-gramzivosti-za-slavom-i-koji-se-povlai-bez-straha-od-sramote-koji-samo-razmilja-kako-da-zatiti-svoju-zemlju-i-da-dobro-slui